DANH MỤC
Du lịch Vietpower - Nối Kết Bạn Và Thế Giới
HOTLINE: 024 3640 1905 - 0936 336 389
Hỗ trợ khách hàng zalo viber 0936 336 389 skype Chat

»
»

Hội chợ Thượng Hải 2018

FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI TRUNG QUỐC

FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI TRUNG QUỐC

Thời gian: 11/09/2018 - 14/09/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 11 - 14/09/2018
Website: http://www.furniture-china.cn/en-us/
Khởi hành từ Hà Nội
FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC

FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC

Thời gian: 11/09/2018 - 14/09/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 11 - 14/09/2018
Website:
Khởi hành từ Hồ Chí Minh
FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC

FURNITURE CHINA 2018 - HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NỘI THẤT TẠI THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC

Thời gian: 11/09/2018 - 14/09/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 11 - 14/09/2018
Website:
Khởi hành từ Đà Nẵng
HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

Thời gian: 16/10/2018 - 18/10/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi:
Website:
Khởi hành từ Đà Nẵng
HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

Thời gian: 16/10/2018 - 18/10/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi:
Website:
Khởi hành từ Hồ Chí Minh
HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

HỘI CHỢ CHINA TOY EXPO 2018: ĐỒ CHƠI & SẢN PHẨM GIÁO DỤC MẦM MON TẠI THƯỢNG HẢI

Thời gian: 16/10/2018 - 18/10/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi:
Website:
Khởi hành từ Hà Nội
PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

Thời gian: 06/11/2018 - 09/11/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 06 -09/ 11/2018
Website:
Khởi hành từ Hà Nội
PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

Thời gian: 06/11/2018 - 09/11/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 06 - 09/11/2018
Website:
Khởi hành từ Đà Nẵng
PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

PTC ASIA 2018 SHANGHAI: TRIỂN LÃM NGHÀNH CƠ KHÍ

Thời gian: 06/11/2018 - 09/11/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 06 - 09/11/2018
Website:
Khởi hành từ Hồ Chí Minh
HỘI CHỢ NỘI THẤT CIFF THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC 2018

HỘI CHỢ NỘI THẤT CIFF THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC 2018

Thời gian: 11/09/2018 - 14/09/2018
Địa điểm:
Ngày đi: 11/09/2018
Website: http://www.ciff-sh.com
Khởi hành từ Hà Nội
HỘI CHỢ MÁY MÓC XÂY DỰNG, MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MÁY KHAI MỎ VÀ XE VẬN TẢI - BAUMA CHINA 2018

HỘI CHỢ MÁY MÓC XÂY DỰNG, MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MÁY KHAI MỎ VÀ XE VẬN TẢI - BAUMA CHINA 2018

Thời gian: 27/11/2018 - 30/11/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 27 - 30/11/2018
Website:
Khởi hành từ Đà Nẵng
HỘI CHỢ MÁY MÓC XÂY DỰNG, MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MÁY KHAI MỎ VÀ XE VẬN TẢI - BAUMA CHINA 2018

HỘI CHỢ MÁY MÓC XÂY DỰNG, MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, MÁY KHAI MỎ VÀ XE VẬN TẢI - BAUMA CHINA 2018

Thời gian: 27/11/2018 - 30/11/2018
Địa điểm: Thượng Hải - Trung Quốc
Ngày đi: 27 - 30/11/2018
Website:
Khởi hành từ Hồ Chí Minh
Trang: 1 2 3