0936.336.389
0936 336 389

»

Đây là một trong ba sự kiện hàng đầu Thế giới về lĩnh vực trang sức. Việc tham gia hội chợ quốc tế này được chúng tôi đánh giá rất cao. Đây là một cơ hội tốt để thương hiệu của chúng tôi được giới thiệu ra thế giới, mở rộng hơn thị trường và hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên do đây là lần đầu chúng tôi tham gia hội chợ nên còn nhiều khâu chuẩn bị chưa được chu đáo nên còn bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Nhưng chắc chắn khi tham gia hội chợ lần sau chúng tôi sẽ đầu tư kỹ lưỡng hơn. 

Các bài viết khác