DANH MỤC
Du lịch Vietpower - Nối Kết Bạn Và Thế Giới
HOTLINE: 0936 336 389
Hỗ trợ khách hàng zalo viber 0947 522 266 skype Chat

»
»

Hội chợ thương mại là một cơ hội tốt cho bạn gặp gỡ trực tiếp với một số khách hàng hoặc nhà cung cấp. Từ đó, bạn có cơ hội để theo dõi tất cả những liên hệ và yêu cầu có từ hội chợ đó.

 

 Những việc cần sau hội chợ thương mại

 

Nếu bạn chỉ quay lại làm việc như hàng ngày và quên đi những việc cần làm tiếp theo thì có thể mất tất cả những thành quả có được từ hội chợ thương mại.

Những điều nên làm sau hội chợ có thể gồm:

  Phỏng vấn các nhân viên có tham gia vào hội chợ để đánh giá những điều đã làm tốt và cái gì chưa làm được.

  Thảo luận theo nhiều cách để cải tiến các sự kiện khác trong tương lai.

  Đánh giá các thành quả đã đạt được với các mục tiêu đã định

  Theo dõi những liên hệ và các yêu cầu thu được từ hội chợ thương mại. Có thể thực hiện điều này bằng cách gặp gỡ khách hàng tiềm năng để chào hàng, gọi điện hoặc gửi thư hay thông tin về sản phẩm.

  Đánh giá các kết quả của những liên hệ và yêu cầu mà bạn đã theo dõi. Có thể bạn phải chờ một vài tháng để làm điều đó vì phải mất thời gian để chuyển một mối liên hệ thành khách hàng.

  Theo dõi những liên hệ với những người khác đã tới quầy hàng của bạn gồm cả đại diện của các phương tiện truyền thông là người có thể muốn viết bài về các doanh nghiệp sau hội chợ

  Khi có kế hoạch tham gia hội chợ thương mại vào năm tới thì hãy đặt chỗ để có được vị trí phù hợp cho lần tiếp theo.

0936.336.389