0936.336.389
0936 336 389

»

Trịnh Hùng Vĩ

Cảm nhận doanh nghiệp khi tham dự hội chợ Canton lần thứ 117, đợt I năm 2015 do công ty du lịch Vietpower tổ ...
Đinh Quốc Nguyễn

Cảm nhận doanh nghiệp sau khi tham dự hội chợ ASEAN EXPO lần thứ 11 (tháng 9/2014) tại Nam Ninh, Trung Quốc do công ...
Nguyễn Hồng Hạnh

Cảm nhận doanh nghiệp sau khi tham dự hội chợ Canton Fair đợt III lần thứ 117 do công ty du lịch Vietpower tổ chức
Nguyễn Xuân Cách

Cảm nhận doanh nghiệp khi tham dự hội chợ dệt may quốc tế Thượng Hải (từ 15/06/2015 đến 18/06/2015) do công ty ...
Phạm Công Thiện

Cảm nhận khách hàng khi tham gia hội chợ Hong Kong International Jewellery Show 2014, do công ty du lịch Vietpower tổ chức