0936.336.389
0936 336 389

»

Hội chợ được tổ chức rất chuyên nghiệp, phong phú đa dạng các mặt hàng trưng bày. Rất nhiều các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Cùng tham gia hội chợ với doanh nghiệp chúng tôi có thêm vài doanh nghiệp việt Nam. Có tham gia hội chợ tầm cỡ như thế này mới thấy, các doanh nghiệp của chúng ta còn nhiều khâu thiếu chuyên nghiệp và cần học hỏi rất nhiều từ những doanh nghiệp nước ngoài. Và một lời khuyên cho các doanh nghiệp khi tham dự hội chợ quốc tế nói chung và Canton Fair nói riêng là nên dựng kế hoạch nghiêm túc cho việc tham dự hội chợ. Đó là một trong những bước khởi đầu có ý nghĩa quyết định cho doanh nghiệp thành công khi tham gia hội chợ sau này.

Các bài viết khác