0936.336.389
0936 336 389

Nơi nào tại Trung Quốc kiếm tiền dễ nhất?

 

Nơi nào tại Trung Quốc kiếm tiền dễ nhất?

 

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?

Hàng Châu – Trung Quốc

 

Báo cáo của Forbes China được đưa ra trên cơ sở đánh giá số liệu thuộc 8 lĩnh vực (quy mô đô thị, chỉ số lao động, sức tiêu dùng, giao thông, vận tải…) của 100 thành phố tại Trung Quốc đại lục. Sau đây là chi tiết về 10 thành phố nói trên.

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

9. Thiên Tân

 

Điểm số trung bình: 0,7436

Chỉ số lao động: 0,8215; Xếp hạng: 21

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9673; Xếp hạng: 5

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,6753; Xếp hạng: 38

Chỉ số vận tải hành khách: 0,6288; Xếp hạng: 26

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7643; Xếp hạng: 11

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,5963; Xếp hạng: 67

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,928; Xếp hạng: 3

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,8422; Xếp hạng: 18

Xếp hạng năm 2011: 10

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

8. Tô Châu

 

Điểm số trung bình: 0,7634

Chỉ số lao động: 0,7442; Xếp hạng: 31

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9587; Xếp hạng: 6

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,829; Xếp hạng: 15

Chỉ số vận tải hành khách: 0,5115; Xếp hạng: 43

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,1555; Xếp hạng: 102

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7853; Xếp hạng: 23

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6591; Xếp hạng: 28

Chỉ số năng lực sáng tạo: 1; Xếp hạng: 1

Xếp hạng năm 2011: 8

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

7. Bắc Kinh

 

Điểm số trung bình: 0,7699

Chỉ số lao động: 0,9777; Xếp hạng: 2

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9929; Xếp hạng: 2

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7478; Xếp hạng: 25

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9589; Xếp hạng: 3

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,6622; Xếp hạng: 22

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,4775; Xếp hạng: 95

Chỉ số chi phí hoạt động: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9416; Xếp hạng: 6

Xếp hạng năm 2011: 9

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

6. Ninh Ba

 

Điểm số trung bình: 0,7734

Chỉ số lao động: 0,6326; Xếp hạng: 43

Chỉ số quy mô đô thị: 0,8871; Xếp hạng: 15

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8204; Xếp hạng: 16

Chỉ số vận tải hành khách: 0,8295; Xếp hạng: 11

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7752; Xếp hạng: 9

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7335; Xếp hạng: 35

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8022; Xếp hạng: 12

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9151; Xếp hạng: 8

Xếp hạng năm 2011: 6

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

5. Nam Kinh

 

Điểm số trung bình: 0,7831

Chỉ số lao động: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số quy mô đô thị: 0,8934; Xếp hạng: 14

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7755; Xếp hạng: 20

Chỉ số vận tải hành khách: 0,8791; Xếp hạng: 7

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,8469; Xếp hạng: 5

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6688; Xếp hạng: 48

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9204; Xếp hạng: 4

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,866; Xếp hạng: 13

Xếp hạng năm 2011: 5

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

4. Vô Tích

 

Điểm số trung bình: 0,7871

Chỉ số lao động: 0,6489; Xếp hạng: 40

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9158; Xếp hạng: 10

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7288; Xếp hạng: 30

Chỉ số vận tải hành khách: 0,6433; Xếp hạng: 25

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,4739; Xếp hạng: 49

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,8775; Xếp hạng: 10

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6328; Xếp hạng: 33

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9668; Xếp hạng: 4

Xếp hạng năm 2011: 7

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

3. Quảng Châu

 

Điểm số trung bình: 0,7924

Chỉ số lao động: 0,8609; Xếp hạng: 17

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9835; Xếp hạng: 3

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8048; Xếp hạng: 17

Chỉ số vận tải hành khách: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6853; Xếp hạng: 43

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8984; Xếp hạng: 6

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,7798; Xếp hạng: 23

Xếp hạng năm 2011: 1

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

2. Thâm Quyến

 

Điểm số trung bình: 0,8009

Chỉ số lao động: 0,5562; Xếp hạng: 51

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9756; Xếp hạng: 4

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8998; Xếp hạng: 6

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9661; Xếp hạng: 2

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7461; Xếp hạng: 14

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7005; Xếp hạng: 39

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8333; Xếp hạng: 10

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9867; Xếp hạng: 2

Xếp hạng năm 2011: 2

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

1. Hàng Châu

 

Điểm số trung bình: 0,8036

Chỉ số lao động: 0,9305; Xếp hạng: 8

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9418; Xếp hạng: 8

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8549; Xếp hạng: 13

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9021; Xếp hạng: 6

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7546; Xếp hạng: 13

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6601; Xếp hạng: 52

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9027; Xếp hạng: 5

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9403; Xếp hạng: 7

Xếp hạng năm 2011: 3

 

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vì sao chọn Vietpower

TOP 1
Chuyên hội chợ quốc tế

TOP 5
Công ty lữ hành Việt Nam

TOP 7
Các đơn vị làm Visa nước ngoài

Đặt tour
Dễ dàng nhanh chóng chỉ 3 bước

Thanh toán
Đơn giản, an toàn và linh hoạt

Hotline
0936 336 389 Trực tuyến 24/7