DANH MỤC
Du lịch Vietpower - Nối Kết Bạn Và Thế Giới
HOTLINE: 0936 336 389
Hỗ trợ khách hàng zalo viber 0947 522 266 skype Chat

»
»

 

Nơi nào tại Trung Quốc kiếm tiền dễ nhất?

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?

Hàng Châu – Trung Quốc

 

Báo cáo của Forbes China được đưa ra trên cơ sở đánh giá số liệu thuộc 8 lĩnh vực (quy mô đô thị, chỉ số lao động, sức tiêu dùng, giao thông, vận tải…) của 100 thành phố tại Trung Quốc đại lục. Sau đây là chi tiết về 10 thành phố nói trên.

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

9. Thiên Tân

 

Điểm số trung bình: 0,7436

Chỉ số lao động: 0,8215; Xếp hạng: 21

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9673; Xếp hạng: 5

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,6753; Xếp hạng: 38

Chỉ số vận tải hành khách: 0,6288; Xếp hạng: 26

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7643; Xếp hạng: 11

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,5963; Xếp hạng: 67

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,928; Xếp hạng: 3

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,8422; Xếp hạng: 18

Xếp hạng năm 2011: 10

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

8. Tô Châu

 

Điểm số trung bình: 0,7634

Chỉ số lao động: 0,7442; Xếp hạng: 31

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9587; Xếp hạng: 6

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,829; Xếp hạng: 15

Chỉ số vận tải hành khách: 0,5115; Xếp hạng: 43

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,1555; Xếp hạng: 102

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7853; Xếp hạng: 23

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6591; Xếp hạng: 28

Chỉ số năng lực sáng tạo: 1; Xếp hạng: 1

Xếp hạng năm 2011: 8

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

7. Bắc Kinh

 

Điểm số trung bình: 0,7699

Chỉ số lao động: 0,9777; Xếp hạng: 2

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9929; Xếp hạng: 2

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7478; Xếp hạng: 25

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9589; Xếp hạng: 3

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,6622; Xếp hạng: 22

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,4775; Xếp hạng: 95

Chỉ số chi phí hoạt động: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9416; Xếp hạng: 6

Xếp hạng năm 2011: 9

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

6. Ninh Ba

 

Điểm số trung bình: 0,7734

Chỉ số lao động: 0,6326; Xếp hạng: 43

Chỉ số quy mô đô thị: 0,8871; Xếp hạng: 15

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8204; Xếp hạng: 16

Chỉ số vận tải hành khách: 0,8295; Xếp hạng: 11

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7752; Xếp hạng: 9

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7335; Xếp hạng: 35

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8022; Xếp hạng: 12

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9151; Xếp hạng: 8

Xếp hạng năm 2011: 6

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

5. Nam Kinh

 

Điểm số trung bình: 0,7831

Chỉ số lao động: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số quy mô đô thị: 0,8934; Xếp hạng: 14

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7755; Xếp hạng: 20

Chỉ số vận tải hành khách: 0,8791; Xếp hạng: 7

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,8469; Xếp hạng: 5

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6688; Xếp hạng: 48

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9204; Xếp hạng: 4

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,866; Xếp hạng: 13

Xếp hạng năm 2011: 5

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

4. Vô Tích

 

Điểm số trung bình: 0,7871

Chỉ số lao động: 0,6489; Xếp hạng: 40

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9158; Xếp hạng: 10

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7288; Xếp hạng: 30

Chỉ số vận tải hành khách: 0,6433; Xếp hạng: 25

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,4739; Xếp hạng: 49

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,8775; Xếp hạng: 10

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6328; Xếp hạng: 33

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9668; Xếp hạng: 4

Xếp hạng năm 2011: 7

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

3. Quảng Châu

 

Điểm số trung bình: 0,7924

Chỉ số lao động: 0,8609; Xếp hạng: 17

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9835; Xếp hạng: 3

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8048; Xếp hạng: 17

Chỉ số vận tải hành khách: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 1; Xếp hạng: 1

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6853; Xếp hạng: 43

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8984; Xếp hạng: 6

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,7798; Xếp hạng: 23

Xếp hạng năm 2011: 1

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

2. Thâm Quyến

 

Điểm số trung bình: 0,8009

Chỉ số lao động: 0,5562; Xếp hạng: 51

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9756; Xếp hạng: 4

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8998; Xếp hạng: 6

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9661; Xếp hạng: 2

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7461; Xếp hạng: 14

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7005; Xếp hạng: 39

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8333; Xếp hạng: 10

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9867; Xếp hạng: 2

Xếp hạng năm 2011: 2

 

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

 

1. Hàng Châu

 

Điểm số trung bình: 0,8036

Chỉ số lao động: 0,9305; Xếp hạng: 8

Chỉ số quy mô đô thị: 0,9418; Xếp hạng: 8

Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8549; Xếp hạng: 13

Chỉ số vận tải hành khách: 0,9021; Xếp hạng: 6

Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7546; Xếp hạng: 13

Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6601; Xếp hạng: 52

Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9027; Xếp hạng: 5

Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9403; Xếp hạng: 7

Xếp hạng năm 2011: 3

 

Các bài viết khác

0936.336.389